FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको स्रोतबाट प्रदान गरिएको स.का. तलब भत्ता निकासा ।

आर्थिक वर्ष:

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ सफल पारौ ।