FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७६ असार ०१ गते यस गाउँपालिकामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था संगको बैठक राखिएको सम्बन्धमा ।

मिति २०७६ असार ०१ गते यस गाउँपालिकामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था संग आगामी वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धि बैठक राखिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष:

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७७ सफल पारौ ।