FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

यस गाउँपालिकाको सबै शिर्षकका योजनाको बजेट ०७५,०७६

७५/७६ 01/09/2019 - 12:21 PDF icon यस गाउँपालिकाको सबै शिर्षकका योजनाको बजेट ०७५,०७६.pdf

विविध कार्यक्रमको योजना ०७५/०७६

७५/७६ 09/07/2018 - 12:54 PDF icon विविध कार्यक्रम.pdf

पर्यटन विकास

७५/७६ 09/07/2018 - 12:52 PDF icon पर्यटन विकास.pdf

शिक्षा तर्फका योजना ०७५/०७६

७५/७६ 09/07/2018 - 12:49 PDF icon शिक्षा योजना.pdf

युवा खेलकुद

७५/७६ 09/07/2018 - 12:47 PDF icon युवा खेलकुद.pdf

सहकारी तर्फका योजना ०७५/०७६

७५/७६ 09/07/2018 - 12:43 PDF icon सहकारी योजना.pdf

धर्म संस्कृति योजना ०७५/०७६

७५/७६ 09/07/2018 - 12:40 PDF icon धर्म संस्कृति तर्फका योजना.pdf

सामाजिक समावेशिकरण योजना ०७५/०७६

७५/७६ 09/07/2018 - 12:31 PDF icon सामाजिक समावेशिकरण तर्फका योजना.pdf

वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन तर्फका योजना ०७५/०७६

७५/७६ 09/07/2018 - 12:28 PDF icon वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन.pdf

स्वास्थ्य तर्फका योजना

७५/७६ 09/07/2018 - 12:24 PDF icon स्वास्थ्य योजना.pdf

Pages

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमा गरौं !!!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ सफल पारौ ।