FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 12:13 PDF icon विनियोजन ऐन ०७५.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 12:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2018 - 12:29 PDF icon स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2018 - 12:27 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७५/७६ 07/01/2018 - 12:26 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 07/01/2018 - 12:25 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ 07/01/2018 - 12:24 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2018 - 12:23 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि.pdf
योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका ७५/७६ 07/01/2018 - 12:23 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका.pdf
फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2018 - 12:22 PDF icon फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमा गरौं !!!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ सफल पारौ ।