FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हर्ष बहादुर थापा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यपालिकाको कार्यालय benighatrorangmun@gmail.com 9851242149
गोविन्द भट्टराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन milan_bindu582yahoo.com 9841731384
महेश राज शर्मा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा maheshkafle220@gmail.com 9841046423
मधुसुदन खड्का स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य तथा सरसफाई 9857835181
संगिता केसि बिधालय निरीक्षक आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा
रमेश पौडेल ना.सु प्रशासन 9851237603
प्रमोद पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9851216882
निलकण्ठ पौडेल कृषि प्राविधिक कृषि 9855069288

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७७ सफल पारौ ।