FAQs Complain Problems

समाचार

यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री हरि डल्लाकोटी ज्यू बाट १० वटै वडाले छनोट गरि पठाएको कृषकको नाममा १०/१० वटाका दरले बाख्रा / बोका वितरण गर्नु भएको छ ।

यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री हरि डल्लाकोटी ज्यू बाट १० वटै वडाले छनोट गरि पठाएको कृषकको नाममा १०/१० वटाका दरले बाख्रा / बोका वितरण गर्नु भएको  छ ।

आर्थिक वर्ष:

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७७ सफल पारौ ।