FAQs Complain Problems

समाचार

Body:
photo (field_photo:delta):
शिर्षक: सूचना
Body:
photo (field_photo:delta):

७९-८०

योग्यता क्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

पशपन्छी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना

पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया -२०७९ को लागि लिंक

shorturl.at/uxYZ8

बेनीघाट रोराङ ग्रामिण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको मिति २०७९।११।१३ गते संचालित सब इन्जिनियर पदको लिखित तथा मौखिक परिक्षाको अन्तिम नतिजा

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"