FAQs Complain Problems

समाचार

विषयगत सूचनाहरुको लागि

शिर्षक दस्तावेज फोटो
निर्देशन सम्बन्धमा ,
प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
गापा निकाशा प्रथम दिवाको विवरण PDF icon गापा निकाशा प्रथम.pdf
प्रथम दिवा खाजाको विवरण PDF icon प्रथम दीवा खाजा.pdf
GESI Audit Report २०८० PDF icon GESI Audit report Benighat 2080.pdf
विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण साधन , २०७९ PDF icon Performance Audit Tools 2079.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि प्रस्तावित ८८ बुँदे मार्गचित्र, २०८० PDF icon मार्गचित्र २०८०.pdf
संघिय निकाशा तलब बैशाख देखि अषाढ सम्म PDF icon संघिय निकाशा तलब बैशाख देखि अषाढ सम्म.pdf
शिक्षण सिकाइ अनुदान ,सासिके र एकमुष्ठ अनुदान PDF icon शिक्षण सिकाइ अनुदान ,सासिके र एकमुष्ठ अनुदान.pdf
गापा निकाशा चौथो २०७९ बैशाख देखि अषाढ सम्म_१ PDF icon गापा निकाशा चौथो २०७९ बैशाख देखि अषाढ सम्म_१.pdf
गापा निकाशा चौथो २०७९ बैशाख देखि अषाढ सम्म PDF icon गापा निकाशा चौथो २०७९ बैशाख देखि अषाढ सम्म.pdf
कक्षा- ५ को सिकाई उपलब्धी मापन परीक्षाको नतिजा प्रकाशन समबन्धी सूचना PDF icon कक्षा- ५ को नतिजा प्रकाशन समबन्धी सूचना.pdf
आधारभूत शिक्षा उतिर्ण (कक्षा -८) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा PDF icon आधारभूत शिक्षा उतिर्ण (कक्षा -८) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf
EMIS बाट विद्यार्थीको भर्ना दर र समग्र टिकाउ दर देखिने प्रतिवेदन PDF icon शिक्षा प्रतिवेदन.pdf
५ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने समबन्धमा सूचना ,
शैक्षिक दर्पण २०७८ PDF icon शैक्षिक दर्पण २०७८_compressed.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम बेनीघाट रोराङ PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम बेनीघाट रोराङ.pdf
युवा तथा खेलकूद विकास समिति PDF icon युवा तथा खेलकूद विकास समिति.pdf
गाउ शिक्षा योजना २०७९-२०८३ PDF icon गाउ शिक्षा योजना २०७९-२०८३.pdf
विश्व क्यान्सर दिवस , ,
निर्णय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धी सूचना (शिक्षा)
मिति २०७८/७/१५ गते पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धी सूचना |
कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुका लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रममा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना |
शिक्षा सम्बन्धी लेख, रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा |
कोस्राङ आ.वि लाई करारमा शिक्षक आवश्यक सम्बन्धी सूचना |
लेखा परीक्षण गर्ने गराउने सम्बन्धी सूचना |
आदर्श आ.वि , वडा ७ को लागि शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना |
गोठीभन्ज्याङ्ग आ.विलाई करारमा शिक्षक आवश्यक सम्बन्धी सूचना |
कोस्राङ आ.वि लाई करारमा शिक्षक आवश्यक सम्बन्धी सूचना |
जरुङ सिमटार आ.वि लाई करारमा शिक्षक आवश्यक सम्बन्धी सूचना |
विद्यालय सुधार योजना तथा विद्यालय सामाजिक परिक्षण मापदण्ड PDF icon SIP 2074.pdf, PDF icon Social Audit 2078.pdf
गाउँ शिक्षा योजना निर्माण कार्यशाला एवम् प्र.अ बैठक सम्बन्धमा |
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा |
नक्सा डिजाइन/ड्रईङ परामर्शदाता फर्म सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना |
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना |
अ.हे.व. पदको लिखित तथा मौखिक परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना |
ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा | ,
Introduction Of School File Introduction of School.docx
श्री वडा कार्यालयहरु, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धी सूचना प्रचारप्रसार गर्नुहुन | PDF icon राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धि सूचना ।.pdf, PDF icon राष्ट्रपति कार्यबिधिी.pdf, PDF icon राष्ट्रपति सूचना.pdf
कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौडाबाट कृषि विकास कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना | , ,
आ.व. २०७८/७९ विशेषज्ञ/विषय विशेषज्ञमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना |
श्री वडा अध्यक्ष ज्यू तथा स्वास्थ्य संस्था प्रमुख ज्यू हरु सबै | ,
वेनीघाट रोराङ्ग गा.पा, धादिङबाट आ.व २०७७/७८ को शिक्षा तर्फको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे | PDF icon शिक्षा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन .pdf
आधारभूत शिक्षा (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा | PDF icon कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन .pdf
Result Modality Of Benighat Rorang File Result Modality of Benighat Rorang [Markledger].xlsx
कोभिड-१९ को कारण विद्यालय बन्द सम्बन्धी सूचना
मिति २०७८/०१/१३ कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासिले निवेदन दिने सम्बन्धी पैतीस दिने सूचना | ,
२०७५/२०७६ विद्यार्थी भर्ना दर र विद्यालय छाड्ने दर PDF icon 2075.pdf, PDF icon 2076...pdf, File School Agewise Report 2075.xlsx, File School Agewise Report 2076.xlsx
आधारभूत शिक्षा परिक्षा (BEE) संचालन तालिका सम्बन्धमा |
वेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा मिति २०७७ चैत्र ३० देखि २०७८ बैशाख ४ गते सम्म राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, मजदुर शहिद स्मृति खेलकुद प्रतियोगिता तथा मदन भण्डारी फुटबल प्रतियोगिता संचालन गर्ने वेनीघाट रोराङ गाउँ शिक्षा समतिको निर्णय | PDF icon गाउँ शिक्षा समिति निर्णय .pdf , , ,
आ.व. २०७६.७७ न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका कार्यहरु PDF icon न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका कार्यहरु.pdf
मिति २०७७/११/२५ गते बसेको न्यायिक समितिको निर्णय PDF icon meeting.pdf
बाल विवाह तथा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम PDF icon Samajik Bikas.pdf
आ.व. २०७६/७७ को पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम PDF icon पशु स्वास्थ्य शिविर .pdf
शिक्षक,स.का,विद्यालय कर्मचारी तथा का.स को बैशाख,जेठ र असार महिनाको त.भ + विविध निकासा - २०७६/७७ सबै विद्यालय PDF icon प्रदेश सरकारको स्रोतबाट प्रदान गरिने स.का हरुको लागि प्रोत्साहन भत्ता.pdf, PDF icon शिक्षक,स.का ,विद्यालय कर्मचारी तथा का.स त.भ + विविध निकासा २०७६.७७.pdf, PDF icon गा.पा स्रोतबाट प्रदान गरिने त्.भ.pdf
Gender Audit Report PDF icon GESI audit report.pdf
प्र.अ बैठक सम्बन्धमा ।
रास्ट्रपति रनिङशिल्ड तथा वृहत खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने/गराउने सम्बन्धमा ।
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !
नयाँ नियुक्त स्थायी शिक्षकहरुलाई सम्मान तथा नियुक्ति पत्र दिदै गा.पा उपाध्यक्ष ,सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू लगायत गा.पा कर्मचारीहरु । , , , , ,
शिक्षक हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताको लागि मिति र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा ।
ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।
भिटामिन 'ए' खुवाउने सम्बन्धमा ।
२०७६ असोज १३ र १४ गते यस गा.पा.मा पालिका स्तरीय आ.व. ०७५/०७६ स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । ,
लेखापरीक्षण सम्बन्धि सूचना ।
शिक्षक हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना ।
डेंगु सम्बन्धि १ दिने सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । , , , ,
"सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार" भन्ने मूल नाराका साथ बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई जानकारी सम्बन्धमा ।
निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
शिक्षा शाखा अन्तर्गत विद्यालयहरुका पहिलो त्रेमासिक परीक्षाका सम्बन्धमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरुको सूचना !
वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री हरि डल्लाकोटी ज्यू बाट वडा नं.२ महादेवस्थान हेल्थ पोस्ट लाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्नुहुदै । ,
अब्स्टेटीक फिस्टुला र पाठेघर खस्ने रोगीको स्क्रिनिंग,रिंगपेशरी तथा VIA जाँचको शिविर संचालनको सूचना।
क्षयरोगको माइक्रोस्कोपिक क्याम्प संचालनको सूचना ।
विषय विशेषज्ञमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !
IEMIS Data Update सम्बन्धि सूचना ।
सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
विद्यालयका १३४ जना विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाक सुट वितरण गरिएको सम्बन्धमा ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाबाट विपन्न नागरिकलाई उपचार सिफारिस सुरु
स्वास्थ्य शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना!
वेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाद्वारा संचालित नि:शुल्क मधुमेह (चिनी रोग) परिक्षण शिविरका केहि झलकहरु !!!! , , , , ,
शिक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा
वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा नि:शुल्क ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम!!!
सुत्केरीलाई न्यानो झोला सहित थप कपडा File सुत्केरीलाई न्यानो झोला सहित थप कपडा.docx
साना सिंचाई कूलो निर्माण/ मर्मत सम्भार /प्लास्टिक पोखरी निर्माणको निवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना ।
निशुल्क आँखा शिविर संचालन सम्बन्धमा
साउन १ गतेदेखि सुत्केरी भत्ता दोब्बर Image icon received_1055871514561315.jpeg
विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा जनसंख्या तथा स्वास्थ्य शिक्षासंग सम्बन्धि प्रिजेन्टेशन । Office presentation icon 2.Healthy__life_style_to_controll_NCDs-_H.S.Karki_.ppt, Office presentation icon 6._NCDs.ppt, File Population PPT.pptx
कक्षा १-१० को पाठ्यपुस्तकको निकासा (शंखादेवी स्रोतकेन्द्रको) File shankha devi.xlsx
कक्षा १-१० को पाठ्यपुस्तकको निकासा (रिचोकटार स्रोतकेन्द्रको) File Richoktar.xlsx
बुक कर्नर शंखादेवी स्रोतकेन्द्रको लागि File शंखादेवी.xlsx
बुक कर्नर रिचोकटार स्रोतकेन्द्रको लागि File रिचोकटार.xlsx
गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो