FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन ,२०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 15:31 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन ७७/७८ 08/14/2020 - 15:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 07/17/2019 - 14:09 PDF icon बिनियोजन ऐन 2076.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 07/17/2019 - 14:04 PDF icon आर्थिक विधयक २०७६.pdf
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 12:13 PDF icon विनियोजन ऐन ०७५.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 12:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2018 - 12:29 PDF icon स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि ७५/७६ 07/01/2018 - 12:27 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७५/७६ 07/01/2018 - 12:26 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 07/01/2018 - 12:25 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf

Pages

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७७ सफल पारौ ।