FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेनीघाट रोराङ गाउपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:13 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउपालिका शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बालमैत्री आचार संहिता, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:12 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बालमैत्री आचार संहिता, २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धादिङको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:10 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि ऐन, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:07 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि ऐन, २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:01 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ होम स्टे संचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/19/2022 - 15:59 PDF icon ७७. बेनीघाट रोराङ होम स्टे संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/19/2022 - 15:58 PDF icon ७६. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2022 - 11:12 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बिनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 06/27/2022 - 16:29 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८ ७८/७९ 03/25/2022 - 00:00 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf

Pages

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"