FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी सेवा [ब्यबस्थापन] ऐन २०७८ ७८/७९ 01/08/2022 - 15:53 PDF icon ५१ कर्मचारी सेवा [ब्यबस्थापन] ऐन २०७८.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७ ७८/७९ 01/08/2022 - 15:51 PDF icon ५२. स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/18/2021 - 13:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 07/18/2021 - 12:41 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि नीति,२०७६ ७६/७७ 02/03/2021 - 13:41 PDF icon GESI Policy- Final Benighat _Rorang_ 2076.pdf
विनियोजन ऐन ,२०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 15:31 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 15:30 PDF icon ४७. आर्थिक ऐन २०७७.pdf
२०७६/७७ मा प्रकाशित भएका राजपत्रहरु ७६/७७ 07/12/2020 - 00:00 PDF icon १. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, PDF icon २. संस्था दर्ता ऐन,२०७६, PDF icon ३. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, PDF icon ४. जलस्रोत ऐन, PDF icon ५. अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५, PDF icon ६. खानेपानी नियमावली २०७६, PDF icon ७. कृषक समूह गठन ब्यबस्थापन निर्देशिका २०७६, PDF icon ८. स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, PDF icon ९. गरिवी निवारण विश्वेश्वर, PDF icon १०. घर बहाल कर कार्यविधि
२०७६/७७ मा प्रकाशित भएका राजपत्रहरु २ ७६/७७ 07/12/2020 - 00:00 PDF icon ११. एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, PDF icon १३‍. सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५, PDF icon १४. व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, PDF icon १५. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७, PDF icon १७. जलस्रोत नियमावली २०७६, PDF icon १९. ढुंगा,गिट्टी,वालुवा मापदण्ड २०७७, PDF icon २०. फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, PDF icon २१. शिक्षा ऐन, २०७६, PDF icon २२. युवा तथा खेलकूद विकास समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७, PDF icon २३. आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 14:09 PDF icon बिनियोजन ऐन 2076.pdf

Pages

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।