FAQs Complain Problems

समाचार

Body:
photo (field_photo:delta):
Body:
photo (field_photo:delta):

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/19/2022 - 11:12 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बिनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 06/27/2022 - 16:29 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८ ७८/७९ 03/25/2022 - 00:00 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf
वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक,२०७८ ७८/७९ 03/25/2022 - 00:00 PDF icon वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक,२०७८.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/25/2022 - 00:00 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७८.pdf
ग्रामिण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/25/2022 - 00:00 PDF icon ग्रामिण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८.pdf
ऐन, कानुन ७८/७९ 02/23/2022 - 15:12 PDF icon सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी मापदण्ड २०७७.pdf, PDF icon स्थानिय राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्_चालन कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon हिंसा प्रभावितहरुको लागि पुनस्थापना केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
ऐन, कानुन ७८/७९ 02/23/2022 - 14:46 PDF icon ५४. हिंसा न्यूनिकरण कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon ५५. विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७.pdf, PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon दिगो विकास लक्ष्य स्थानियकरण सम्बन्धि निति तथा कार्ययोजना, २०७७.pdf, PDF icon नियन्त्रण सम्वन्धि कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्_चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon लैंगिक समानता निति, २०७७.pdf, PDF icon विद्यालय भौतिक संरचना मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७७.pdf
कर्मचारी सेवा [ब्यबस्थापन] ऐन २०७८ ७८/७९ 01/08/2022 - 15:53 PDF icon ५१ कर्मचारी सेवा [ब्यबस्थापन] ऐन २०७८.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७ ७८/७९ 01/08/2022 - 15:51 PDF icon ५२. स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७.pdf

Pages

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"