FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करारमा शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि २०८० बेनीघाट रोराङ ८०/८१ 09/15/2023 - 14:16 PDF icon करारमा शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि २०८० बेनीघाट रोराङ.pdf
बेनीघाट रोराङको छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/15/2023 - 13:18 PDF icon बेनीघाट रोराङको छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
पोषण केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 08/14/2023 - 12:15 PDF icon पोषण केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउापालिका आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 15:35 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउापालिका आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९ ७९-८० 06/09/2023 - 16:09 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९.pdf
बाख्रा प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 16:48 PDF icon बाख्रा प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 14:20 PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७९.pdf
भैसी प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/09/2023 - 13:38 PDF icon भैसी प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (1).pdf
बेनीघाट रोराङ गाउपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:13 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउपालिका शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बालमैत्री आचार संहिता, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:12 PDF icon बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका बालमैत्री आचार संहिता, २०७९.pdf

Pages

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो

सामाजिक संजालको लिंक