FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । (शंखादेवी माध्यमिक विद्यालय)

औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे. ब./अ.न.मि. तथा कार्यालय सहयोगि पदको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

बाल विकास (स.का.) मा विज्ञापन गरिएको सम्बन्धी सूचना

सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय/शिक्षालयमा कक्षाा ११ वा सो सरहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण ।

Pages

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो

सामाजिक संजालको लिंक