FAQs Complain Problems

समाचार

Body:
photo (field_photo:delta):
Body:
photo (field_photo:delta):

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९/८० को चौथो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९-८० Wednesday, July 5, 2023 - 12:55 PDF icon वडा २.pdf, PDF icon वडा ४.pdf, PDF icon वडा ५.pdf, PDF icon वडा १ .pdf, PDF icon वडा ३.pdf, PDF icon वडा ६.pdf, PDF icon वडा ७.pdf, PDF icon वडा ८.pdf, PDF icon वडा ९.pdf, PDF icon वडा १०.pdf
लाभग्राही विवरण ७९-८० Monday, July 4, 2022 - 12:30 PDF icon लाभ ग्राही किस्ता.pdf
घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | ७७/७८ Friday, April 9, 2021 - 11:18
बैंक मार्फत वितरण र बाँकी रकम फिर्ता ७६/७७ Friday, April 2, 2021 - 13:22 PDF icon बैंक मार्फत वितरण र बाँकी रकम फिर्ता .pdf
आ.व २०७६/७७ को तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७६/७७ Friday, April 2, 2021 - 12:13 PDF icon ward no 1 2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 2-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 3-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 4-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 5 276-77 third.pdf, PDF icon ward no 6-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 7-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 8-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 9-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 10-2076-77 third.pdf
आ.व २०७६/७७ को दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७६/७७ Friday, April 2, 2021 - 12:12 PDF icon ward 1 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 2 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 3 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 4 2076 2n'd.pdf, PDF icon ward 5 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 6 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 7 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 8 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 9 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 10 2076 2'nd.pdf
सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि बैंकसँगको सम्झौता ७६/७७ Thursday, April 1, 2021 - 16:46 PDF icon देव विकास बैंकसँगको सम्झौता (सा.सु).pdf, PDF icon प्रभु बैंकसँगको सम्झौता (सा.सु).pdf

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz