FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | ७७/७८ Friday, April 9, 2021 - 11:18
बैंक मार्फत वितरण र बाँकी रकम फिर्ता ७६/७७ Friday, April 2, 2021 - 13:22 PDF icon बैंक मार्फत वितरण र बाँकी रकम फिर्ता .pdf
आ.व २०७६/७७ को तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७६/७७ Friday, April 2, 2021 - 12:13 PDF icon ward no 1 2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 2-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 3-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 4-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 5 276-77 third.pdf, PDF icon ward no 6-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 7-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 8-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 9-2076-77 third.pdf, PDF icon ward no 10-2076-77 third.pdf
आ.व २०७६/७७ को दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७६/७७ Friday, April 2, 2021 - 12:12 PDF icon ward 1 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 2 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 3 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 4 2076 2n'd.pdf, PDF icon ward 5 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 6 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 7 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 8 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 9 2076 2'nd.pdf, PDF icon ward 10 2076 2'nd.pdf
सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि बैंकसँगको सम्झौता ७६/७७ Thursday, April 1, 2021 - 16:46 PDF icon देव विकास बैंकसँगको सम्झौता (सा.सु).pdf, PDF icon प्रभु बैंकसँगको सम्झौता (सा.सु).pdf

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।