FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७७/७८ को अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी वार्षिक प्रगति विवरण(महिला शाखा) ७८/७९ Wednesday, July 28, 2021 - 16:00 PDF icon CamScanner 07-28-2021 15.52.pdf
आ.व. २०७७/७८ को वित्तीय प्रतिवेदन ७८/७९ Monday, July 26, 2021 - 14:48 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन .pdf
वेनीघाट रोराङ्ग गा.पा, धादिङबाट आ.व २०७७/७८ को शिक्षा तर्फको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे | ७८/७९ Monday, July 26, 2021 - 10:57 PDF icon शिक्षा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन .pdf
आ.व. २०७७/७८ को राजश्व बाँडफाडमा संकलन भएको राजश्व र बाँडफाडको विवरण ७७/७८ Thursday, June 3, 2021 - 12:23 PDF icon बाँडफाड राजश्व सम्बन्धमा .pdf
वित्तीय विवरण २०७८ जेठसम्मको ७७/७८ Monday, May 24, 2021 - 13:26 PDF icon वित्तिय विवरण .pdf
वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन २०७६/७७ ७६/७७ Tuesday, April 6, 2021 - 09:07 PDF icon आर्थिक विवरण लगायत प्रतिवेदन पेश .pdf

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।