FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८ भदौ मसान्तसम्म प्राप्त राजश्व, आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम र सम्झौता भएका ठेक्का प्रकृयामा रहेका योजनाहरु

७८/७९ 09/22/2021 - 16:45 PDF icon IMG_0001.pdf

आ.व.२०७८/७९ का योजनाहरु

७८/७९ 07/15/2021 - 15:37 PDF icon Budget Final 2078-079.pdf

०७७।७८ योजना

७७/७८ 08/14/2020 - 15:28 PDF icon ०७७।७८ योजना.pdf

२०७६.७७ मा सम्झौता भएका र ७७.७८ मा भुक्तानी दिने योजना

७७/७८ 08/14/2020 - 15:28 PDF icon २०७६.७७ मा सम्झौता भएका र ७७.७८ मा भुक्तानी दिने योजना.pdf

योजना २०७६/२०७७

७६/७७ 07/18/2019 - 11:34 PDF icon आ.व.076-077 योजना.pdf

यस गाउँपालिकाको सबै शिर्षकका योजनाको बजेट ०७५,०७६

७५/७६ 01/09/2019 - 12:21 PDF icon यस गाउँपालिकाको सबै शिर्षकका योजनाको बजेट ०७५,०७६.pdf

योजना तथा कार्यक्रमहरु ०७४/०७५

७४/७५ 07/10/2018 - 16:31 PDF icon ०७४-०७५ का योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।