FAQs Complain Problems

समाचार

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
आय व्यय विवरण ७७/७८ 09/22/2020 - 10:20 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
मिति २०७८/०१/०८ गते सम्मको आमाबाबु विहिन बालबालिकाको विवरण | ७७/७८ 04/21/2021 - 14:14 PDF icon आमाबाबु विहिन बालबालिका .pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
प्रदेश समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानका योजनाहरुको प्रगति विवरण ७७/७८ 05/02/2021 - 16:08 PDF icon विवरण पठाईएको.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
विभाज्य कोषको अन्तिम भुक्तानी पठाईएको बारे | ७७/७८ 05/30/2021 - 14:52 मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७८ साउन र भदौको विभिन्न वडामा दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक विवरण | ७८/७९ 09/23/2021 - 13:49 मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आयव्यय विवरण ७८/७९ 07/23/2022 - 15:30 PDF icon सुचक ५८.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो