FAQs Complain Problems

समाचार

जनसांख्यिक विवरण जनगणना २०७८

                                  जन सांख्यिक विवरण जनगणना २०७८
क्र.सं घरधुरी पुरुष महिला  जम्मा जनसंख्या जम्मा क्षेत्रफ़ल (वर्ग कि.मी)
वडा १ ४३८ ९८५ १००३ १९८८ १५.१
वडा २ १११७ २६७१ २६३२ ५३०३ ४९.५
वडा ३ ११८९ २४५७ २२३६ ४६९३ १०.९
वडा ४ ५६४ ११२८ ११८२ २३१० १९
वडा ५ ७६६ १५७६ १५७९ ३१५५ ११.२
वडा ६ ६१० १३३८ १२४८ २५८६ २०.७
वडा ७ ७१९ १५०७ १४७२ २९७९ ९.५२
वडा ८ ४९८ १२४१ ११८९ २४३० २३.४
वडा ९ ७८५ १७७१ १७९६ ३५६७ १९.१
वडा १० १०१९ २४४२ २४०१ ४८४३ २८.२
जम्मा ७७०५ १७११६ १६७३८ ३३८५४ २०७

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो

सामाजिक संजालको लिंक