FAQs Complain Problems

आधारभूत शिक्षा (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

Line agency types:

photo: 

आर्थिक वर्ष :

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।