FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा

निर्देशन सम्बन्धमा

श्री सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु सबै,

निर्देशन सम्बन्धमा

प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

श्री सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु सबै 

प्रस्ताव पत्र  पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

श्री सामुदायिक विद्दालयहरु सबै, 

प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो