FAQs Complain Problems

समाचार

२०७५/२०७६ विद्यार्थी भर्ना दर र विद्यालय छाड्ने दर

Line agency types:

photo: 

आर्थिक वर्ष :

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७७ सफल पारौ ।