FAQs Complain Problems

आ.ब. २०७९/०८० को स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याङ्कन (LISA) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!

आर्थिक वर्ष:

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"

सन्देशमुलुक सामग्री सूचनाहरु

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्री: https://bitly.ws/V5Gz

हाम्रो पात्रो