FAQs Complain Problems

समाचार

Body:
photo (field_photo:delta):
Body:
photo (field_photo:delta):
Body:
photo (field_photo:delta):
Body:
photo (field_photo:delta):

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना । फारम भरेर आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा बुझाउनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ ।

आर्थिक वर्ष:

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"