FAQs Complain Problems

श्री सम्बन्धित माध्यमिक एवम् आधारभूत विद्यालयहरु, प्राविधिक ग्रेड (छुट) माग गर्ने बारे |

आर्थिक वर्ष:

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।