FAQs Complain Problems

२०७८ भदौ मसान्तसम्म प्राप्त राजश्व, आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम र सम्झौता भएका ठेक्का प्रकृयामा रहेका योजनाहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।