FAQs Complain Problems

समाचार

गरिबी निवारणका लागि लघुउद्मम विकास कार्यक्रम अन्तगर्त (वडा नं ९ ऐवाङ) बस्तु र सेवा बजारीकरण तथा व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरियो |

" समृद्ध बेनीघाट रोराङको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य , उधोग र पूर्वाधार"