FAQs Complain Problems

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत (कक्षा १-८) र माध्यमिक विद्यालयहरु

आर्थिक वर्ष:

" हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔ "

विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७८ सफल पारौ ।